Legalizacja butli

 

Wykonujemy legalizację wszystkich butli o pojemności wodnej od 0,5L do 150L i ciśnieniu roboczym
do 300 BAR, w tym:


Znaki na butlach
 • Butle na gazy techniczne (m.in. Acetylen, Tlen, Azot, Hel, Wodór, Argon, Mieszanki gazowe)
 • Butle na gazy medyczne (m.in. Tlen, Podtlenek azotu)
 • Butle na gazy spożywcze (m.in. Azot, Tlen, Mieszanki)
 • Butle na gazy wzorcowe
 • Butle na Propan i Propan-Butan (nie dotyczy butli LPG montowanych w samochodach)
 • Butle na czynniki chłodnicze (F-GAZY)
 • Butle używane w instalacjach gaśniczych
 • Butle nurkowe
 • Butle do aparatów oddechowych
 • Butle do paintball'a
 • Butle kompozytowe
 • Gaśnice śniegowe
Legalizujemy również wszystkie w/w rodzaje butli posiadające znak "pi" (π), "epsilon" (ε) lub CE.


Butle nurkowe, do aparatów oddechowych i kompozytowe prosimy dostarczać opróżnione i z zaworami wkręconymi ręką.


Pozostałe usługi:
 • Przekwalifikowanie butli (zmiana rodzaju gazu)
 • Wymiana zaworu
 • Suszenie butli
 • Malowania butli farbą olejną
 • Malowanie butli proszkowo (n.d. butli acetylenowych)
 • Nanoszenie znaków na butlę (cechowanie)
Butle na gazy techniczne
Butle na gazy techniczne po legalizacji i malowaniu
Butle na gazy techniczne
Butle na gazy techniczne po legalizacji i malowaniu
Butle na gazy techniczne
Butle na gazy techniczne po legalizacji i malowaniu
Butle na gazy techniczne
Butle na gazy techniczne po legalizacji i malowaniu
Butle na gazy techniczne
Butle na gazy techniczne po legalizacji i malowaniu
Butle na propan-butan
Butle propan-butan po legalizacji i malowaniu
Butle nurkowe i kompozytowe
Butle nurkowe i kompozytowe po legalizacji i malowaniu
Butle acetylenowe
Butle acetylenowe po legalizacji i malowaniu
Butle na gazy medyczne
Butle na gazy medyczne po legalizacji i malowaniu proszkowym
Butle na czynniki chłodnicze
Butle na czynniki chłodnicze (F-GAZY) po legalizacji i malowaniu
Butle kompozytowe na powietrze
Butle kompozytowe po legalizacji
Gaśnice śniegowe
Gaśnice śniegowe po legalizacji